Australian Biological Resources Study

Australian Faunal Directory

Museums

Bleeker, P. 1873. Mededeelingen omtrent eene herziening der Indisch-Archipelagische soorten van Epinephelus, Lutjanus, Dentex en verwante geslachten. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Afdeeling Natuurjunde). Amsterdam 2.2 7: 40-46

Showing references 1 to 4 on page 1 of 1.

References for selected publication in Australian Faunal Directory
Phylum Family Name Name Type Valid Name Usage Page
CHORDATA SERRANIDAE Epinephelus corallicola (Kuhl & Hasselt, 1828) Generic Combination Epinephelus corallicola (Kuhl & Hasselt, 1828) 46
CHORDATA SERRANIDAE Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775) Generic Combination Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775) 46
CHORDATA SERRANIDAE Epinephelus maculatus (Bloch, 1790) Generic Combination Epinephelus maculatus (Bloch, 1790) 46
CHORDATA LETHRINIDAE Gnathodentex Bleeker, 1873 synonym Gnathodentex Bleeker, 1873 Primary 41

Showing references 1 to 4 on page 1 of 1.