Vascular Plants Australian Plant Name Index (APNI)

Found 14 names in 16139ms. Limited to 100 results.
Gilruthia osbornei Ewart & Jean White , legitimate, scientific
Gilruthia osbornii Grieve , orth. var., scientific
Eremophila bicolor Chinnock , legitimate, scientific
Eremophila caerulea (S.Moore) Diels , legitimate, scientific
Eremophila falcata Chinnock , legitimate, scientific
Eremophila lehmanniana (Sond.) Chinnock , legitimate, scientific
Eremophila leucophylla Benth. , legitimate, scientific
Eremophila merrallii F.Muell. , nom. illeg., nom. superfl., scientific
Eremophila racemosa (Endl.) F.Muell. , legitimate, scientific
Eremophila ramiflora Dell , legitimate, scientific
Eremophila spinescens Chinnock , legitimate, scientific
Eremophila woollsiana F.Muell. , legitimate, scientific
Eremophila woollsiana var. dentata Ewart & Jean White , legitimate, scientific
Eremophila xanthotricha Diels , legitimate, scientific